UREĐIVANJE POVRŠINA NA ŠETALIŠTU, OKO CITADELE

Zaposleni u sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su površine na šetalištu, na Citadeli i škarpi oko nje. Obavljeno je košenje, orezivanje, sakupljanje i odnošenje nastalog otpada.