UREĐIVANJE POVRŠINE IZMEĐU MAGISTRALE I POČETKA MOJDEŠKOG PUTA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za komunalne djelatnosti i ekologiju, a nakon prethodnog zajedničkog obilaska terena, započeli su radove na uređenju površine u Igalu, između magistrale i početka puta za Mojdež. Trenutno su u toku radovi na izgradnji potpornog zida, nakon čega će predmetna površina biti kompletno uređena uključujući i ozelenjavanje.