UREĐIVANJE PROLAZA PREMA KANLI KULI

Na zahtjev Herceg festa, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uređuju prolaz prema Kanli kuli. Radi se o pristupu sa južne strane, sa trga Bella vista, pored Generalnog konzulata Republike Srbije. Orezuje se razno preraslo rastinje, koje je preraslo iznad stepeništa, koje vodi ka ulazu u Kanli kulu, koji je obeležen adekvatnom signalizacijom i otvoren.