UREĐIVANJE PUTNOG POJASA NA SAVINI

Radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili košenje uz puteve u Meljinama i na Savini. Obavljeno je i čišćenje rigola putnih rigola.