UREĐIVANJE ŠKARPE NA SAVINI, NA LOKACIJI “SIĐI DOLJE”

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila Komunalno Stambenog doo, u okviru uređivanja škarpe, orezali su polustablašica i obavili košenje i grabuljanje u ulici Prve bokeške brigade, na lokaciji poznatoj pod imenom “Siđi dolje”.