UREĐIVANJE SKVERA KOD DOMA ZDRAVLJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su skver kod Doma zdravlja na Toploj. Obavljeno je okopavanje, plevljenje i orezivanje sa sakupljanjem i odvozom nastalog otpada.