UREĐIVANJE SKVERA KOD DOMA ZDRAVLJA NA TOPLOJ

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su površine na skveru kod Doma zdravlja, na Toploj.  Obavljeno je okopavanje frezom, orezivaje žbunastog bilja i ruža, kao i kompletno čišćenje ove zelene površine.

Napominjemo da se uređuju i svi ostali skverovi na teritoriji naše opštine.