UREĐIVANJE SKVERA KOD STAROG DOMA ZDRAVLJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u sklopu svakodnevnih aktivnosti, uređivali su skver u ulici Stijepa Šarenca, kod Starog doma zdravlja, odnosno Čistoće doo. Obavljeno je plevljenje, okopavanje i kompletno čišćenje ove površine sa odnošenjem nastalog otpada. Podsetimo da su radnici Zelenila, ovdje nedavno  zasadili jednu palmu i više drugih sadnica (juniperus,pitaspor, calistemon, ruzmarin, puzavice i začinsko bilje).