UREĐIVANJE SKVERA KOD TAMARISA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uredili su skver kod bivšeg hotela „Tamaris“ u Igalu. Obavljeno je okopavanje i plevljenje sa prikupljanjem i odnošenjem nastalog otpada.