UREĐIVANJE SKVERA U JOŠICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuju skver u Jošocama. Na skretanju prema donjem putu ka Bijeloj iz pravca Kamenara, u Jošicama, obavljeno je uređivanje skvera. Urađeno je orezivanje nisko žbunastog bilja, prekopavanje i pljevljenje.