UREĐIVANJE SKVERA U ULICI SAVE KOVAČEVIĆA

Nakon skverova kod Doma zdravlja i semafora, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uredili su skverove u ulici Save Kovačevića, preko puta kuće Budeča i kod biste Branka Ćopića. Obavljeno je okopavanje, plevljenje i orezivanje žbunastog rastinja.