UREĐIVANJE SKVEROVA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uredili su skverove u gradu: kod marketa „Idea“ i oko dvorane „Park“. Obavljeno je okopavanje, plevljenje i orezivanje žbunastog bilja.