UREĐIVANJE SKVEROVA KOD TAMARISA, IDEE I DOMA ZDRAVLJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uređuju i ostale skverove: kod bivšeg hotela „Tamaris“ u Igalu, kod marketa „Idea“ u Herceg-Novom i Doma zdravlja na Toploj. Obavljeno je okopavanje i plevljenje sa orezivanje žbunastih formi.