UREĐIVANJE SKVEROVA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredjuju površine na više skverova u gradu: kod marketa „Idea“ u Njegoševoj ulici, kod kuće Budeča i biste Branka Ćopića u ulici Sava Kovačevića i kod semafora na Toploj.