UREĐIVANJE STAROG GRADA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su sađenje cvijeća i ukrasnog bilja u starom gradu i to ispred crkve Sv. Jeronima kao i sadnju u arlama ispred suta na trgu Mića Pavlovića.