UREĐIVANJE TERENA U ULICI STIJEPA ŠARENCA

Na početku ulice Stijepa Šarenca, gledano iz pravca Savine, na samoj oštroj krivini i okretištu prema Karači, uređuje se teren koji je bio neuredan više decenija. Trenutno se po sredini radi potporni zid da bi se dobile neophodne kaskade, nakon čega će biti nasuta zemlja i humus, odnosno ozeljenjavanje novodobijene površine. Uporedo su u toku i aktivnosti na obezbeđivanju vode za kasnije zalivanje. Pošto je ovaj dio grada neosvetljen, paralelno sa ovim radovima vrši se postavljanje kvalitetne rasvjete gradskog tipa.