UREĐIVANJE VIDIKOVCA NA TORIONU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uređuju površinu na vidikovcu na Torionu, koja je, u organizaciji ovog preduzeća, formirana prošle godine. Danas je obavljeno košenje oko vidikovca, kao i okopavanje i pljevljenje.