UREĐIVANJE ZELENE POVRŠINE NA LOKACIJI „DVA LAVA“ U NJEGOŠEVOJ ULICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su zelene površine na lokaciji poznatoj kao „Dva lava“, kao i površine preko puta. Obavljeno je orezivanje, košenje, grabuljanje, sakupljanje i odnošenje nastalog otpada.