UREĐIVANJE ZELENE POVRŠINE NA SAVINI, KOD FONTANE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih radnih aktivnosti, uredili su manju zelenu površinu, u ulici Braće Grakalića, na Savini, kod ugotiteljskog objekta “Fontana”. Obavljeno je okopavanje i plevljenje sa sakupljanjem i odnošenjem zelenog otpada.