UREĐIVANJE ZELENIH DETALJA NA KARAČI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila Komunalno Stambenog doo uređuju zelene detalje na Karači, kod biste Petra Lubarde, kao i zelenilo oko mimoza u pravcu Gradske muzike. Urađeno je okpavanje, plevljenje, orezivanje kao i sakupljanje i odnošenje nastalog otpada. Uređena je i površina kod Osnovnog suda, kod biste Marka Cara.