UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA KOD CRKVE SV. SPASA NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, obavili su uređivanje zelenih površina, odnosno sređivanje skverova, kod crkve Sv. Spasa na Toploj. Obavljeno je i košenje, kao i orezivanje grana, uz stazu koja od pomenute lokacije vodi prema magistrali.