UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA KOD POŠTE U IGALU

Zaposleni u sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog Programa i plana rada za 2018. godinu, uređuju zelene površine kod zgrade Pošte u Igalu. Uklonjen je jedan stari, osušeni keder, orezana živa ograda, obavljeno košenje, grabuljanje i uklanjanje svog nastalog otpada.