UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA OKO CENTRA BEZBJEDNOSTI

Zaposleni u sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uredili su zelene površine oko zgrade Centra bezbjednosti u Herceg-Novom. Rađeno je košenje, grabuljanje, uređivanje polustablašica, uređivanje betonskih podesta, okopavanje i plevljenje niskožbunastog bilja. Obavljeno je i orezivanjedonjih grana palmi koje su remetile normalnu pješačku komunikaciju kao i glicinije koja se nalazi na odrini kod ulaza u dijelu zgrade gde građani regulišu svoja statusna prava i lične isprave.