UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA U OKVIRU PARKINGA ISPRED HOTELA „IGALO“

U sklopu uređivanja zelenih površina u okviru parkinga ispred hotela „Igalo“, na kome će biti organizovan doček Nove godine, ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonila je dva kriva bora, obavila košenje i orezivanje polustablašica i niskog žbunastog bilja kao i orezivanje svih grana prema parkingu i putu. Za izvedene radove nalog je izdala Služba komunalne policije, a suglasnost Vektra Boka.