UREĐIVANJE ZELENILA NA DVA VIDIKOVCA NA NJIVIČKOM PUTU

 

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, uređuju zelenilo na dva vidikovca na Njivičkom putu. Obavljeno je košenje, grabuljanje, orezivanje oleandera, kao i sakupljanje i odnošenje nastalog otpada.