UREĐIVANJE ZELENILA NA PADINI PREKO PUTA “DVA LAVA”

Uz asistenciju,   Službe komunalne policije, u smislu regulisanja saobraćaja, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih radnih aktivnosti, uredili su zelenilo na padini pored Njegoševe ulici, na lokaciji preko puta “Dva lava”. Obavljeno je košenje, grabuljanje, sakupljanje i odnošenje nastalog otpada.