UREĐIVANJE ZELENILA NA ŠKVERU I KOD VOJNIČKIH BANJA

Radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuju zelene površine na Škveru i kod Vojničke banje. Obavljeno je košenje oko palmi i magnolija, kao i uklanjanje donjih palih grana na palmamama.