UREĐIVANJE ZELENILA U STAROM GRADU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuju zelene površine u Starom gradu. Okopani su skverovi i očišćene zidine na Karači, Belavisti, Marka Cara i Forte Mare.