UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA KOD SPOMENIKA BEZMETKOVIĆ NA SAVINI

Radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuju zelene površine oko spomenika palim borcima NOR-a Bezmetković na Savini. Obavljeno je košenje zelenih površina, orezivanje žive ograde, polustablašica i manjeg ukrasnog žbunja sa formiranjem habitusa, skidanje suvih grana, grabuljanje i sakupljanje zelenog otpada, odnosno kompletno čišćenje površine oko spomenika.