VELIKE KOLIČINE NELEGALNO ODLOŽENOG ZELENOG OTPADA

Na problem odlaganja zelenog, građevinskog i raznog drugog otpada je više puta ukazivano na brojnim medijima. Taj problem se nije smanjio. Naprotiv, otpada je na javnim površinama svakoga dana sve više. Nagoveštaj da će nadležne službe preduzeti energičnije mjere na suzbijanju ove pojove još uvijek ne daju rezultate. Da li će uskoro, videćemo.

Samo na odvoženju zelenog otpada je svakodnevno angažovano tri kamiona. Osim ružne slike, koju ova pojava stvara, ukazujemo i na ogromne troškove njegovog odnošenja.

U galeriji su samo neke pozicije sa kojih je zeleni otpad odnešen tokom jučerašnjeg dana: Bijela, Meljine, Šetalište, Bitoljska i ulica Dr. Svetozara Živojinovića.