VELIKE KOLIČINE RAZNOG OTPADA NA MOJDEŠKOM PUTU I U DRENOVIKU

Na ogromne količine zelenog, građevinskog i raznog drugog otpada koji se nelegalno odlaže na javnim površinama, prvenstveno pored kontejnera, smo više puta ukazivali. Ovoga puta navodimo i dokumentujemo da su zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili velike količine raznog otpada sa puta za Mojdež, kao i u naselju Drenovik.