VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo na poluostrvu Luštica završila je postavljanje  tri saobracajna znaka na novim stubovima po nalogu Sektetarikata.