VIŠE RADOVA U MELJINAMA, ĐENOVIĆIMA I IGALU SEKTORA ZA LOKALNE PUTEVE I VODOTOKOVE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva i vodotokova Komunalno Stambenog doo, odradili su sledeće radove duž naše opštine. Odrađeno je :

  • priprema i betoniranje oštećenja u Meljinama
  • čišćenje kanala pomoću crijeva u Đenovićima
  • čišćenje kanala kod prodavnice “Štihl” u Igalu
  • postavljanje betonskih kugli i saobraćajnih znakova u ulici Sava Ilića u Igalu