VRBANJ-LJESKOVAC MONTAŽA LED LAMPI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, nastavili su  rad  na Vrbanju. Na relaciji Vrbanj – Ljeskovac montirano je na betonskim stubovima, spojeno i pušteno u rad  26 komada led lampi