VREDNI PUTARI I TOKOM MAJA

U nizu poslova koje su obavili tokom maja putari ističu:

  • drugi put je pokošen pojas uz šetalište V Danica;
  • zajedno sa zaposlenima u Zelenilo treći put su kosili magistralni putni pojas;
  • na poluostrvu Luštica pokosili su putni pojas u dužini od 28 km i skratili visoko rastinje koje se bilo natkrilo na putevima;
  • na Luštici su postavili i 7 novih oglasnih tabli i sanirali oštećenu ogradu na parkingu u mjestu Rose;
  • u Radničkoj ulici u Meljinama izradili dva AB kanala za odvodnju atmosferskih voda sa uličnim rešetkama 200x40x40 cm;
  • Na Njivičkom putu i putu za Žvinje postavili nedostajuće metalne putne bankine sa nosećim metalnim stubovima i to 7 komada od po 4m;
  • zamjenili su polomljene letve na klupama na šetalištu kod hotela Plaža i u Zelenici.