ZAMJENA DVA STUBIĆA KOD PARKA SV. LEOPOLDA MANDIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove, zamjenili su dva gizana stubića kod parka Sv. Leopolda Mandića.