ZAMJENA METALNOG STUBA NA KOME JE SAOBRAĆAJNI ZNAK

Služba komunalne policije  je zapisnikom konstatovala da je neophodno zamijeniti metalni stub na kome je postavljen znak zabrane zaustavljanja i parkiranja, a koji se nalazi na uglu ulica Partizanski put i Bata Vrankoavića u Herceg-Novom, jer se nakrivio. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postupili su po navedenom zapisniku i zamijenili metalni stub.