ZAMJENA NEISPRAVNIH LED LAMPI NOVIM U PRIJEVORU

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog do završili su u Prijevoru – Malta u putnom pojasu zamjenu 3 komada neispravnih led lampi sa novim.