ZAMJENA OŠTEĆENE REŠETKE NA ŠKVERU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove, zamijenili su oštećenu rešetku za odvodnju površinskih voda, na Šetalištu Pet Danica, na Škveru.