ZAMJENA OŠTEĆENIH ČUNJEVA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su zamjenu oštećenih plastičnih čunjeva  h = 50 cm po nalogu Komunalne policije u ulici Sava Kovačevića.