ZAMJENA OŠTEĆENIH I POSTAVLJANJE NOVIH BARIJERA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su zamjenu oštećene barijere u Igalu, na kratkom putu koji kod „Titove vile“ spaja ulice Sava Ilića i Obalu Nikole Kovačevića. Zamijenjena barijera, п profil, ima funkciju da spreči ulazak motornih vozila na šetalištu.

U Osječkoj ulici je, po nalogu nadležne službe, postavljeno 13 п profila, čija je funkcija sprečavanje parkiranja automobila na mjestima gdje se ometa funkcionisanje saobraćaja.