ZAMJENA OŠTEĆENOG STUBA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, su u Meljinama zamijenili oštećeni stub vertikalne saobraćajne signalizacije. Na novom stubu je ponovo montiran saobraćajni znak “zabrana zaustavljanja i parkiranja”.