ZAMJENA POKLOPACA NA STUBOVIMA JAVNE RASVJETE NA ŠETALIŠTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, zamjenili su oštećene i uništene poklopce na 4 stuba javne rasvjete. Poklopci su zamjenjeni u dijelu Šetališta Pet Danica od Forte Mare do Hotel Plaža.