ZAMJENA POKLOPCA ŠAHTA I VRAĆANJE REŠETKE U KUMBORU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, zamjenili su jedan oštećeni poklopac šahta atmosferskih voda u Kumboru. Takođe su u Kumboru vratili zaustavnu rešetku na očišćenom kanalu kod kuće Leića.