ZAMJENA POKLOPCA ŠAHTA NA ŠETALIŠTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove, postavila je novi limeni poklopac šahte na Šetalištu 5 Danica u Meljinama, kod „Perle“.