ZAMJENA POLOMLJENE LAMPE JAVNE RASVJETE U ULICI DR SVETOZARA ŽIVOJINOVIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, zamijenili su lampu u ulici Dr Svetozara Živojinovića. Umesto polomljene K-lux lampe montirana je nova sa led lampom.