ZAMJENA POLOMLJENIH SAOBRAĆAJNIH PROFILA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su zamjenu polomljenih “P” profila kod labaratorije “Analitika” na Toploj i na autobuskoj stanici.