ZAMJENA POLOMLJENIH TROTOAR KUGLI NA PETLJI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su zamjenu 10 polomljenih betonskih trotoar kugli na Petlji u Igalu.