ZAMJENA PUTOKAZNE TABLE NA KONZOLI KOD KRUŽNOG TOKA

Postupajući po nalogu Komunalne policije i uz asistenciju Saobraćajne policije, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, mašinbravarska služba, Komunalno Stambenog doo, zamjenili su oštećenu putokaznu tablu, sa nazivima mjesta, na kružnom toku u Meljinama. Troškove izrade nove table, kao i demontaže i montaže nove, snosio je vlasnik vozila koji je posebnim teretom nedozvoljene visine oštetio staru putokaznu tablu.