ZAMJENA RAZVODNIH ORMARA NA ŠETALIŠTU

U okviru svakodnevnih poslova, zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, iz bezbjedonosnih razloga zamjenili su dva ormara na Šetalištu Pet Danica na Toploj. Novi ormari, uključujući i instalacije, su montirani ispred pivnice i sa druge strane tunela, prema Igalu.